Veterangolfen är nu framme vid slutspelet/matchspelet.
Lottningen hittar du här