golfnyttanRiksidrottsförbundet tog i fjol beslut om en strategiinriktning för idrotten de närmaste tio åren. Två av huvudpunkterna är ”Idrottens nytta” och ”Idrott hela livet”. Det är också golfens kärnvärden eftersom golf gör stor nytta i samhället – nytta för hälsan, ekonomin, naturvården och den sociala samvaron.

På klubbhuset kan du hämta en intressant tidning som handlar om nyttan med golfen. Bakom tidningen står Svenska Golfförbundet.

Vill du ha fler bevis för att golf verkligen skapar goda effekter i samhället, ladda ner Golfförbundets nyttiga fakta här!