Renen_9_160614Området framför greenen på Renen 9 renoveras. Anledningen är att området i flera år haft problem med vattenansamlingar. För att få bukt med problemet genomför man dräneringsarbeten. Ett ca 60 cm djupt dike grävs framför green. Detta fylls med dräneringsgrus och ca 100 mm dräneringsslang och täcks därefter med ett lager dräneringsgrus. Området får sedan ett nytt jordlager som sås in med gräs.

Arbetet beräknas pågå t.o.m. onsdag varför en provisorisk green placerats framför arbetsplatsen. Redan på torsdag räknar man med att den ordinarie greenen kan tas i bruk igen.

Du kan läsa mer om arbetet på Greenkeeperns journal om du klickar här